News

2020 - Иновации и конкурентоспособност

„ПРО СИНЕМА ПРОДАКШЪН“ АД започна изпълнение на проект по процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП“

GDPR

General Data Protection Regulation

2020 - Иновации и конкурентоспособност

„ПРО СИНЕМА ПРОДАКШЪН“ АД изпълнява проект по процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Trime

Pro-cinema is the official partner & distributor of Trime lighting towers